GI­GI HA­DID

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Som för så många and­ra var det en skräck­film som fick sät­ta stämningen in­för 22- åri­ga Gi­gis ef­ter­läng­ta­de förs­ta kyss.

– Jag var 14 el­ler 15 och vi ha­de bå­da tand­ställ­ning. Det var jät­te­pin­samt och hemskt, med en mas­sa me­tall in­blan­dat, be­rät­tar mo­del­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.