SPARKLING EYES

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

IN­SPI­RE­RAS AV de vack­ras­te och snyg­gas­te stjar­nor­na I Drom­fa­bri­ken som all­tid ar forst med det se­nas­te nar det gal­ler skon­het!

Ma­sca­ra Lan­cô­me Gran­diô­se ma­sca­ra ex­tre­me Black

310 kr Ögon­bryns­färg Anas­ta­sia Dip­brow po­ma­de Soft brown 255 kr Ey­e­li­ner Ur­ban decay He­a­vy me­tal glit­ter ey­e­li­ner Mid­night cow­boy 179 kr

Nå­got som egent­li­gen är en helt van­lig ma­ke- up gör su­per­stjär­nan Ri­ta Ora, 26, till sin helt egen. En lin­je med guld­g­lit­ter gör den­na smink­ning helt unik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.