CARA DELEVINGNES CHOCK- MAKEOVER

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: ERI­KA SVENSSON FO­TO: IBL

Nu är det klippt för Cara De­le­ving­ne. Ny­li­gen choc­ka­de hon al­la i sin väg när hon dök upp på Los Ang­e­les ga­tor – med hel­ra­kat hu­vud! "Jag vil­le gö­ra nå­got an­norlun­da"

Mo­del­len tilli­ka skå­di­sen Cara De­le­ving­ne, 24, har inga pro­blem med att ex­pe­ri­men­te­ra med sin look, fram­förallt in­te med sin fri­syr. I mars choc­ka­de den an­nars lång­hå­ri­ga skönheten om­värl­den när hon dök upp på en fest i en kort­klippt, vit frip­pa. Kort där­ef­ter syn­tes hon dess­utom roc­ka ro­sa loc­kar men de blev in­te lång­va­ri­ga. Stjär­nan har nu gått än läng­re med sax­en och ka­pat rub­bet!

GÅR ALL IN

Su­per­mo­del­len har nu­me­ra över­gett ca­t­wal­ken för att istäl­let sat­sa hel­hjär­tat på skå­de­spe­le­ri­et. Och att hon går all in för si­na film­rol­ler är det ing­et snack om. Hon ka­pa­de loc­kar­na för den vi­ta pa­gen in­för sin roll i kom­man­de rul­len "Va­le­ri­an and the ci­ty of a thousand pla­nets". Så fort fil­men var fär­di­gin­spe­lad gick hon raskt vi­da­re till den li­te mer färg­gla­da fram­to­ning­en med ett ro­sa svall in­för in­spel­ning­ar­na av "Li­fe in a ye­ar", mot bland and­ra Ja­den Smith, 18. I fil­men spe­lar hon en dö­en­de ton­å­ring, och det är i och med sjuk­hus­sce­ner­na som hon har lå­tit loc­kar­na fal­la. Och det ock­så just de sce­ner­na som fick hen­ne att väl­ja en gla­da­re hår­färg till öv­ri­ga de­lar av fil­men.

– Jag mås­te ra­ka mitt hu­vud för näs­ta scen, så jag vil­le gö­ra nå­got an­norlun­da. Så jag fär­ga­de det, mest på skoj, sa hon in­nan ma­ke­o­vern i tid­ning­en USA To­day.

Stjär­nans nya look är långt ifrån den glam­mi­ga och pif­fi­ga Cara vi är va­na att se på ca­t­wal­ken – men allt klär ju en skönhet!

Vil­ken för­änd­ring! Skå­di­sen Cara De­le­ving­ne är oi­gen­känn­lig i sin nya renra­ka­de look.

Mo­del­lens gla­mou­rö­sa loc­kar är nu ett min­ne blott.

Stjär­nan roc­ka­de ny­li­gen en vit­fär­gad page, vil­ket även det var för en film­roll.

Men Ca­ras ra­ka­de hjäs­sa har sin för­kla­ring: stjär­nan spe­lar en dö­en­de ton­å­ring i fil­men ” Li­fe in a ye­ar”.

I fil­men spe­lar hon mot Ja­den Smith.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.