TWITT­RAT

Veckans NU! - - VIMMEL -

” Her­re­gud skul­le ba­ra ta en po­wer­nap men bör­ja­de dröm­ma en fa­mil­je­ko­me­di med An­ki Lars­son i hu­vud­rol­len” Vad skul­le man in­te ge för en titt in i Cla­ra Hen­rys hu­vud? ” Om Tu­re Sven­ton in­te kun­de sä­ga ’ s’ ut­an istäl­let sa­de ’ t’ och åt tem­lor - hur kun­de han då ut­ta­la "Sven­ton"? Och var han döpt till Su­re?” Re­le­van­ta frå­gor, Mark Le­vengood. ” Känns det in­te väl­digt omo­dernt att män­ni­skan mås­te baj­sa & kis­sa? Bor­de det in­te fin­nas nått pil­ler som kan lö­sa det­ta? Kän­ner mig som ett djur” Gi­na Di­rawi för­sö­ker un­der­lät­ta för män­ni­skans ex­istens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.