Vil­ken kän­dis vill du dric­ka te med i höst?

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER -

Eri­ka Svens­son, re­dak­tör

– Brit­tis­ka tan­ter mås­te va­ra de bäs­ta tedric­kar­na! Jag tar gär­na en kopp med Mag­gie Smith ( helst för­klädd till pro­fes­sor Mcgo­na­gall).

Ola Bri­sing, re­por­ter

– La­dy Ga­ga. En­ligt upp­gift är hon en de­di­ke­rad tedric­ka­re som till och med har en sär­skild te­kopp med fat som hon all­tid har med sig när hon re­ser.

Lin­da- Ma­rie Nils­son, re­por­ter

– Ka­nye West. Han skul­le nog be­hö­va en re­jäl kopp för att tag­ga ner li­te!

Sa­ga Pet­ters­son, re­por­ter

– Vill dric­ka te med El­len De­ge­ne­res en gång i vec­kan, he­la hös­ten. Tän­ker att det ha­de va­rit bra för att mot­ver­ka höst­dip­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.