HEATHER OCH TOMMY GÅR SKIL­DA VÄGAR

Veckans NU! - - GOSSIP -

Ef­ter ett år av dej­tan­de har skå­di­sen HEATHER GRAHAM, 47, och film­pro­du­cen­ten TOMMY ALASTRA valt att gå skil­da vägar, av­slö­jar nu en käl­la i tid­ning­en US We­ek­ly. Det var för­ra som­ma­ren som det bör­ja­de ryk­tas om att Heather och Tommy var ett par ef­ter att de sågs kys­sas i New York. Ef­ter det följ­de en ro­man­tisk re­sa till Ita­li­en, och där ef­ter var pa­rets kär­lek be­kräf­tad. Men nu är allt­så kär­leks­sa­gan över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.