GWEN STEFANI

Veckans NU! - - GOSSIP -

Su­per­coo­la No Doubt- sång­ers­kan 47, har gjort en smärt­fri över­gång från pop­grupp till so­lo­ar­tist. Dess­utom har hon en säl­lan skå­dad fing­er­topps­käns­la för stil. Där­med har hon lyc­kas hon med eg­na mär­ket L. A. M. B där hon de­sig­nar klä­der och ac­ces­so­a­rer. Sti­len är en vild bland­ning mel­lan glit­ter och punk – pre­cis som hen­nes egen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.