JUSTIN TIMBERLAKE

Veckans NU! - - GOSSIP -

Finns det nå­got som JUSTIN, 36, in­te kan gö­ra? Hit­tills har han lyc­kats som popstjär­na, skå­dis – och de­sig­ner. Kom­mer ni ihåg hans jeans­ko­stym från 2001? Lo­giskt nog sat­sar eg­na mär­ket Wil­li­am Rast på de­nim – jeans allt­så – och gör klä­der av klas­siskt snitt för kvin­nor och män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.