Ma­don­na

Veckans NU! - - GOSSIP -

Popstjär­nan MA­DON­NA , blyg vi­ol 59, har ald­rig – och det åter­speglas va­rit nå­gon Ma­te­ri­al Girl. i hen­nes kläd­lin­je Ar­tis­ten har se­dan 1980­ta­let va­rit en mo­de­i­kon speglas så det är ba­ra i klä­der­na rim­ligt att det till är pris­vär­da ton­å­ring­ar. och vän­der sig Här med dot­tern LOURDES, iklädd en del av 20, kol­lek­tio­nen .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.