Na­tur­lig skön­hets­boost

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Den här vec­kan har du som svarar rätt på frå­gan chan­sen att vin­na ett kit som g er dig en na­tur­lig skön­hets­boost. Med ko­kos­ol­ja och MSM- pulv­ret blir din hy och ditt hår märk­bart vack­ra­re. För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kansnu@ al­ler. com Märk mej­let ” Ko­kos”. Vi vill ha ditt svar se­nast 20 sep­tem­ber 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.