Ky­lie ång­rar sin nya kär­lek

Veckans NU! - - GOSSIP -

Det dröj­de in­te allt­för länge in­nan värl­den fick ta del av Ky­li­es nya kil­le, ar­tis­ten Tra­vis Scott, 25, ef­ter upp­brot­tet från rap­pa­ren Ty­ga. I Ky­li­es nya tv- show ” Li­fe of Ky­lie”, be­rät­tar hon att hon egent­li­gen tyc­ker att hon bör­ja­de dej­ta för snabbt ef­ter sitt kros­sa­de för­hål­lan­de.

– Jag trod­de in­te att jag skul­le ge­nom­gå ett upp­brott och se­dan, ni vet, bör­ja dej­ta igen, sä­ger hon i re­a­li­ty­se­ri­en.

Men det var pre­cis vad hon gjor­de det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.