10 SA­KER LILY RO­SE DEPP

Veckans NU! - - BACKSPEGELN -

Hen­nes för­äld­rar kan klas­sas som två av värl­dens vack­ras­te, det är in­te kons­tigt att 18- åri­ga Lily Ro­se Depp snabbt blivit ett ef­ter­trak­tat an­sik­te.

In­nan hon blev mo­dell och skå­dis vil­le hon bli sång­ers­ka som mam­ma Va­nes­sa Pa­ra­dis.

En av hen­nes bäs­ta vän­ner är Will Smit­hs dot­ter Wil­low.

Stjär­nan har sagt att hon all tid­bär med sig en pen­na s om hon kan an­vän­da s om va­pen om nöd­vän­digt.

Hon har hop­pat av sko­lan.

När hon vil­le gå på en One Direc­tion- kon­sert bjöd för­äld­rar­na hem ban­det istäl­let.

Trots att hon är mo­dell är hon ba­ra 1 60 c en­ti­me­ter l ång.

med­ver­ka­de i Rej­ji e Snows mu­sik­vi­deo till lå­ten” All around the world”.

När hon föd­des ta­tu­e­ra­de pap­pa John­ny Depp in hen­nes namn över hjär­tat.

Hon har en bull­dog som he­ter Pe­ach.

Lily Ros e be­trak­tar sig som” sex­u­ellt fly­tan­de”, hon kän­ner in­te at­t­hon pas­sar i nå­gon ka­te­go­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.