KIM BASINGER

Veckans NU! - - KORSORD -

på top­pen 1987 var skå­di­sen 33 år och 63, men av sin kar­riär. Idag är Kim ki­rur­gis­ka har ge­nom­gått så många skön­het att in­grepp för att be­va­ra sin av­se­värt. an­sikts­for­men för­änd­rats

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.