Vil­ket brott be­gått av en kän­dis minns du mest?

Veckans NU! - - VECKANS NU! -

Jon­na Fri­berg Wen­ner­berg, re­por­ter

– Jag var så led­sen när Pa­ris Hil­ton döm­des till fäng­el­se för ratt­fyl­la…

Eri­ka Svensson, re­dak­tör

– Vem kan glöm­ma när Stor­bri­tan­ni­ens helyl­le- kil­le num­mer ett, Hugh Grant, bok­stav­li­gen togs med byx­or­na ne­re ef­ter att ha köpt sex?

Lin­da- Ma­rie Nils­son, re­por­ter

– När barn­stjär­nan Aman­da By­nes greps för ratt­fyl­la och twitt­ra­de ” snäl­la spar­ka den po­lis som grep mig” till pre­si­dent Oba­ma.

Sa­ga Pet­ters­son, re­por­ter

– När Lind­say Lo­han åk­te fast för ratt­fyl­la för förs­ta gång­en. Vär­re brott kan man ju be­gå, men jag vill än­då min­nas att jag tyck­te att det var rätt job­bigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.