Pe­rez Hil­ton: ” Gör ab­ort Ky­lie!”

Veckans NU! - - VECKANS NU! -

Den fram­gångs­ri­ke kän­dis­blog­ga­ren Pe­rez Hil­ton, 39, ha­de ing­et snällt att sä­ga när han nåd­des om ny­he­ten om Ky­li­es gra­vi­di­tet. I en kon­tro­ver­si­ell Youtu­be- vi­deo upp­ma­nar han den unga tv­per­son­lig­he­ten att gö­ra ab­ort!

– Ifall ni in­te har hängt med så har Ky­lie Jen­ner dej­tat rap­pa­ren Tra­vis Scott i fem, sex må­na­der. Och även en på­min­nel­se om att hon är 19 år gam­mal ( fast hon är 20, reds anm), sä­ger Pe­rez i vi­de­on och fort­sät­ter ge­nom att ge en pass­ning till mo­ma­gern Kris.

– Om jag vo­re Kris Jen­ner skul­le jag sä­ga till den tje­jen att hon skul­le gö­ra ab­ort!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.