Kim fruk­ta­de miss­fall

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

Thanks­giving 2012 var ing­en ro­lig histo­ria för Kim som då var gans­ka ny­bli­ven gra­vid med dot­tern North, idag fy­ra. Det be­rät­tar hon själv i nya sä­song­en av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”, som fi­rar 10 år i tv- ru­tan.

– Jag var så rädd, jag ha­de så ont. Vid ett till­fäl­le trod­de jag att jag ha­de fått miss­fall, jag var gans­ka sä­ker på det. Jag viss­te in­te vad som hän­de, sä­ger hon i pro­gram­met och be­rät­tar att hon upp­sök­te lä­ka­re som gav hen­ne ett sorg­ligt be­sked.

– ” Det finns inga hjärt­slag, du har fått miss­fall” med­de­la­de han.

Da­gen ef­ter be­sök­te Kim dok­torn igen och den­na gång hör­des Nort­hs hjärt­ljud.

– Jag tänk­te: ” Her­re­gud, det är ett tec­ken!” Det var en så emo­tio­nell Thanks­giving, av­slu­tar Kim.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.