PAUL SMUGGLADE GE­NOM DOT­TERN

Veckans NU! - - GOSSIP -

Den for­na Be­at­len PAUL MCCARTNEY, 75, har i si­na da­gar haft ett ma­riju­a­na­be­ro­en­de, och att rö­ka på var ett åter­kom­man­de seg­ment när han tur­ne­ra­de med si­na band.

– När vi var i tur­né­bus­sen, som ha­de ett tak som man kun­de öpp­na, kun­de vi al­la rö­ka gräs så myc­ket vi ba­ra or­ka­de. Var­je gång vi pas­se­ra­de en gräns så ha­de vi en li­ten ri­tu­al där vi kas­ta­de ut hand­ful­la nä­var med gräs i luf­ten, värt fle­ra hund­ra dol­lar, be­rät­tar JO JO LAINE, ex­fru till Pauls för­ra band­med­lem från Wings, DENNY LAINE.

Men ex­tra de­di­ke­rad till att få tag på ma­riju­a­nan var Paul och en­ligt hans vän­ner i ban­det ska han ha an­vänt si­na barn för att smugg­la sitt gräs.

– När vi var på eu­ro­pa­tur­né 1975 så pas­se­ra­de vi en gräns, och då la Paul ner en på­se i dot­tern STELLAS tjock­trö­ja. Hon var ba­ra tre då, och han gjor­de det fler gång­er än en, fort­sät­ter hon. In­nan Wings- med­lem­men JIMMY

MCCULLOUGH gick bort i en överdos 1979 be­rät­ta­de han ock­så om Pauls smugg­lan­de.

– Paul an­vän­de si­na barn fle­ra gång­er. Det lå­ter bi­sarrt men sån är han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.