OZZY ORSAKADE SHARONS CAN­CER

Veckans NU! - - GOSSIP -

Ma­kar­na Os­bour­ne har minst sagt ett stor­migt äk­ten­skap. Ef­ter 68- åri­ga OZZY OSBOURNES otro­hets­af­fä­rer ger nu

SHARON, 64, igen på sin ma­ke. Hon skyl­ler nu näm­li­gen sin can­cer på ho­nom och häv­dar att allt var hans fel! Idag är hon frisk­för­kla­rad, men det som ska ha ut­löst Sharons can­cer är stress. Hen­nes ma­ke ska ha haft re­la­tio­ner med sex oli­ka kvin­nor – och de är det som hon på­står va­ra or­sa­ken till hen­nes stress och i sin tur or­sa­ken till hen­nes can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.