JEANELLE HAR GIFT SIG!

Veckans NU! - - GOSSIP -

” Teen mom”- stjär­nan JANELLE EVANS, 25, har änt­li­gen gift sig med sin DA­VID EASON. Den som över­läm­na­de hen­ne till den bli­van­de ma­ken var ing­en mind­re än hen­nes son JACE, 8. Det om nå­got är väl ett rik­tigt ” Teen mom”- bröl­lop?

– Hen­nes bröl­lop var per­fekt, det var allt som hon drömt om, och nu är hon lyck­li­ga­re än vad hon nå­gon­sin va­rit ti­di­ga­re, be­rät­tar en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe, och fort­sät­ter:

– Allt gick som pla­ne­rat och Janelle sä­ger att det var den bäs­ta da­gen i hen­nes liv.

Grattis öns­kar Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.