Väger som 11- åri­ga dot­tern!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Ange­li­na är kraf­tigt un­der vik­tig en­ligt hen­nes bmi. Här är tre and­ra sa­ker som väger som skå­di­sen.

DOT­TERN SHI­LOH

Vi kan såklart in­te ve­ta ex­akt vad Ange­li­nas och Brads dot­ter Shi­loh väger, men en nor­mal­vik­tig 11- åring väger om­kring 36 kilo. Angie är 169 cen­ti­me­ter lång och har ett bmi på 12,6 vil­ket be­ty­der att hon är kraf­tigt un­der­vik­tig.

18 MJÖLPAKET

Ett van­ligt ve­te­mjölspa­ket väger 2 kilo. Du får 18 styc­ken på en Ange­li­na. Skå­di­sens ide­al­vikt bor­de va­ra nå­gon­stans om­kring 62 kilo.

EN STÖR­RE HUND

Vis­sa hund­ra­ser väger till och med mer än Angie, till ex­em­pel en rottwei­ler, men en grön­lands­hunds­ha­ne tan­ge­rar un­ge­fär sam­ma vikt som skå­di­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.