Ma­ria Ni­la

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Den här vec­kan har du som sva­rar rätt på täv­lings­frå­gan chan­sen att kam­ma hem scham­po och bal­sam från Ma­ria Ni­las "True soft"- se­rie. För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kansnu@ al­ler. com Märk mej­let ” Ma­ria Ni­la”. Vi vill ha ditt svar se­nast 11 ok­to­ber 2017.

Täv­lings­frå­ga: Vad he­ter ka­rak­tä­ren som Sop­hia Bush spe­la­de i tv- se­ri­en "One tree hill"?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.