Förlorar Bill­board - re­kord

Veckans NU! - - VECKANS I BILDER -

Mi­mi har se­dan 1996 va­rit oho­tat drott­ning på Bill­board-tro­nen, då hen­nes hit ” One sweet day” slog re­kord i an­tal vec­kor i top­pen av lis­tan med he­la 16 vec­kor. Nu får hon läm­na plats på to­nen och de­la kro­nan med Lu­is Fon­si, 39, och Jus­tin Bie­bers re­mix av omått­ligt po­pu­lä­ra som­mar­plå­gan ” De­spa­ci­to”, som nu har tan­ge­rat re­kor­det.

In­te il­la pin­kat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.