Kourt­neys kär­leks­häls­ning till Scott

Veckans NU! - - VECKANS I BILDER -

Trots bråk, upp­brott och otro­het så ver­kar Kourt­ney ha för­låt Scott för hans sned­steg. I pro­gram­met ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” be­rät­tar stjär­nan näm­li­gen att hon all­tid kom­mer att se ex­et som en del av sin fa­milj. – Han är min fa­milj. Vi upp­fost­rar vå­ra barn till­sam­mans och för­sö­ker ba­ra få all­ting att rul­la, sä­ger hon.

Kourt­ney och Scott gjor­de slut 2015, ef­ter nio år till­sam­mans. Hon är idag till­sam­mans med 15 år yng­re fo­to­mo­del­len You­nes Bend­ji­ma, 23.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.