AARON CARTER FÖR­SÖK­TE TA SITT LIV

Veckans NU! - - GOSSIP -

AARON CARTER, 29, fort­sät­ter att oroa sin om­giv­ning. Nyligen lar­ma­de oro­li­ga vän­ner po­li­sen när de fa­sa­de för att stjär­nan skul­le ta sitt liv. Kvin­nan som lar­ma­de sa att Aaron var väl­digt på­ver­kad och trod­de att han in­te skul­le över­le­va.

– Han är väl­digt på­ver­kad, han är på grän­sen till dö­den. Jag ser hell­re att han ham­nar i fäng­el­se än att han dör, ska den som lar­ma­de ha sagt en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.