JANET JACKSON HAR RASAT 30 KG!

Veckans NU! - - GOSSIP -

JANET JACKSON, 51, har re­dan tap­pat 30 kilo se­dan hen­nes son EISSA kom till värl­den i ja­nu­a­ri. Är det­ta en hämnd mot ex­ma­ken WISSAM

AL MANA, 42, el­ler är det en 50- års­kris? En­ligt upp­gif­ter är det ing­et av det. Un­der gra­vi­di­te­ten var hon väl­digt mån om att hål­la sig häl­so­sam för be­bi­sens skull, och det är vad hon är nu ock­så.

– Hon vill se till att hon är i den bäs­ta for­men för att ta hand om Eissa, hon vet att hon var över­vik­tig för­ut, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.