KIM KAR­DASHI­AN FUSKADE I SKO­LAN

Veckans NU! - - GOSSIP -

Det där med att gå i sko­lan, plug­ga på si­na läx­or och ald­rig fus­ka är in­te rik­tigt en po­li­cy som vår Hol­ly­wood- drott­ning KIM

KAR­DASHI­AN, 36, föl­jer. Nyligen gäs­ta­de hon EL­LEN DEGENERES nya Youtu­be- se­rie "Show me more show" där hon pra­ta­de li­te om sin skol­gång. Hon av­slö­ja­de att hon in­te har helt rent mjöl i på­sen och att hon fus­kat bå­de en och två gång­er på pro­ven i sko­lan. Och fi­nur­lig som hon är ha­de hon ett väl ge­nom­tänkt knep för att kom­ma un­dan med fus­ket.

– Jag bru­ka­de fus­ka på al­la mi­na prov i sko­lan. Vi ha­de uni­for­mer så jag ha­de en väl­digt kort kjol där jag skrev al­la provsva­ren på in­si­dan med bläck som gick att tvät­ta bort, be­rät­tar hon.

Sä­ga vad man vill om Kim men hon är in­te dum. Kne­pet var så väl ge­nom­tänkt att det var nästin­till omöj­ligt att bli på­kom­men!

– Vad skul­le lä­ra­ren gö­ra? Be mig lyf­ta på kjo­len och åka dit för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er? sä­ger hon i sho­wen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.