RACHEL OCH HAYDEN GÅR SKILDA VÄGAR

Veckans NU! - - GOSSIP -

Åh! Än­nu ett upp­brott i Hol­ly­wood i år. Det ver­kar lig­ga nå­got ont över 2017. Skå­di­sar­na RACHEL BILSON, 36, och HAYDEN

CHRISTENSEN, 36, har valt att gå skilda vägar ef­ter nio år till­sam­mans. – Det är helt, och of­fi­ci­ellt, slut mel­lan dem, be­rät­tar en käl­la för saj­ten Hol­ly­wood Li­fe, och fort­sät­ter:

– Men san­ning­en är att de har va­rit ifrån varand­ra ett tag. Hon bor i Los Ang­e­les, och han i To­ron­to. Det har va­rit då­ligt mel­lan dem i må­na­der.

Skå­dis­pa­ret träf­fa­des när de spe­la­de in fil­men ” Jum­per” 2008, och där och då föll de pla­dask för varand­ra. Men det he­la ha­de en bro­kig start, med en bru­ten för­lov­ning och ett upp­brott. Men ef­ter det så blev Rachel och Hayden ett av Hol­ly­woods star­kas­te par. Till­sam­mans har de dot­tern

BRIAR RO­SE, 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.