KA­TE ÖPP­NAR UPP OM HJÄRNTUMÖREN

Veckans NU! - - GOSSIP -

” Greys Ana­tomy”- stjär­nan KA­TE

WALSH, 49, har va­rit tvung­en att läm­na över rod­ret som dok­tor och själv läg­ga sig på ope­ra­tions­bor­det. Den­na gång i verk­lig­he­ten, otur­ligt nog. Hon har nu be­rät­tat att hon drab­ba­des av en hjärn­tu­mör 2015, men att hon idag är fri från den.

– Jag gjor­de en mag­netrönt­gen, och tac­ka gud för det, för det visade sig att jag ha­de en stor hjärn­tu­mör i min vänst­ra fron­tal- lob. Och tre da­gar se­na­re låg jag in­lagd för ope­ra­tion, sä­ger hon.

Tu­mö­ren då var i sam­ma stor­lek som en ci­tron, men tur­ligt nog hann den tas bort in­nan den spred sig vi­da­re.

Skönt att hö­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.