NICKI VILL IN­TE HA EN RE­LA­TION

Veckans NU! - - GOSSIP -

Det var fle­ra må­na­der se­dan som NICKI MINAJ, 34, ryk­ta­des bör­ja dej­ta rap­pa­ren NAS, 44. men de­ras re­la­tion är fort­fa­ran­de oklar. Nas ver­kar vil­ja ta den till näs­ta ni­vå, me­dan Nicki strä­var emot.

– Nicki vill in­te ha ett för­hål­lan­de just nu, hon vill ta sin tid och dej­ta runt li­te, och fo­ku­se­ra på sin mu­sik. En­ligt Nicki är han ba­ra en ” vän med för­må­ner”, men Nas är ga­len i hen­ne, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.