FERGIE HÖLL SEPARATIONEN HEMLIG

Veckans NU! - - GOSSIP -

FERGIE, 42, kan änt­li­gen pus­ta ut och fo­ku­se­ra på sin mu­sik igen! De se­nas­te må­na­der­na har hon fo­ku­se­rat på nå­got helt an­nat – näm­li­gen att låt­sas va­ra ihop med JOSH DUHAMEL, 44. De for­na ma­kar­na höll sin se­pa­ra­tion hemlig i fle­ra må­na­der.

– Det var väl­digt kons­tigt att sva­ra på al­la ro­man­tis­ka frå­gor, be­rät­tar Fergie i tid­ning­en Pe­op­le, och fort­sät­ter:

– Vi är bra vän­ner, vi äls­kar varand­ra så myc­ket, men vi kom till en punkt där allt ba­ra var kons­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.