Tom förlorar dot­tern för gott!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Det är ingen­ting nytt att att Ka­tie prak­tiskt ta­get är en­sam­stå­en­de med dot­tern Su­ri. Pap­pa Tom är ing­en vi­da­re när­va­ran­de fa­der, och bätt­re lär det in­te bli i fram­ti­den. En­ligt upp­gift är Ka­tie så trött på Toms bris­ter i pap­pa­trol­len att han från och med nu kom­mer att fry­sas ut ur dot­terns liv för gott!

– Ka­tie har bli­vit så trött, be­svi­ken och fru­stre­rad på Toms från­va­ro som pap­pa. Hon har lärt sig att ac­cep­te­ra hans livs­stil, ar­be­te och tro, men hon har be­slu­tat sig för att det är bätt­re för Su­ri att kla­ra sig ut­an Tom, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.