10 SA­KER TOM HARDY

Veckans NU! - - BACKSPEGELN -

Thril­ler i ” In­cep­tion”, ac­tion i ” The Dark knight”, ko­me­di i ” This me­ans war” och ro­man­tik i ” Svind­lan­de höj­der”. Det är få rol­ler som Tom Hardy, 39, in­te kan ax­la. 1 Tom vann ett mo­dell­kon­trakt när har var 21 men in­såg att han kän­de sig mer be­kväm som skå­dis. 2 Han väx­te upp i s öd­ra Frank­ri­ke och t al ar där­för f l ytan­de f r an­s­ka. 3 Han kan i nte r äta ut si t t hög­ra li l l fing­er eft er att han r åka­de hug­ga si g i det. Det kräv­des tr e ope­ra­tio­ner f ör att f å det att f un­ge­ra i gen. 4 Han är en­sam­barn. 5 Tom plug­ga­de drama i sam­ma klass som Michael Fass­ben­der. Tom tyc­ker Michael var bäst i klas­sen. 6 Tom gi l l ar att koll a på r ea­li t y- t v f ör att fin­na i nspi­rat i on f ör s i na r ol l er. 7 Stj är­nan har en t atu­e­ring med si n agents namn på väns­ter arm. 8 Tom har va­rit be­ro­en­de av bå­de dro­ger och al­ko­hol men är nyk­ter se­dan 2003. 9 Han äls­kar kamp­spor­ter­na jiu jitsu och ca­po­ei­ra och be­mäst­rar bå­da. 10 To m s k a f f a d e si n f ö r s t a ta t u e r i n g n ä r ha n v a r 1 5 , e n p y s s l i n g fö r a t t h y l l a s i n mam­mas ir l ä n d s k a b a k g r u n d .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.