MATT DAMON

Vå­gen 47 år den 8/ 10 2017

Veckans NU! - - STJARN ASTRO -

Skå­di­sen Matt Damon är re­na svär­mors­dröm­men! Med sitt sta­bi­la äk­ten­skap är han en av få som lyc­kats hål­la pri­vat­li­vet ut­an­för be­röm­mel­sen. Född i våg­skå­lar­na är re­la­tio­ner­na av störs­ta vikt för ho­nom, men ock­så lyx­en som skå­di­s­yr­ket med­för. Han kan väl­ja och vra­ka bland rol­ler­na, men att ta re­jä­la pa­u­ser mel­lan fil­man­det och ba­ra äg­na sig åt fa­mil­jen är hans re­cept på var­ak­tig lyc­ka. Ve­nus pla­ce­ring i jord­tec­ken vi­sar att han un­nar sig det go­da li­vet och äls­kar att la­ta sig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.