Vil­ken kän­dis vill du fi­ra Hal­lo­ween med?

Veckans NU! - - HÄNT BILD -

Erika Svens­son, re­dak­tör

– Al­la vet att Heidi Klum an­ord­nar de bäs­ta Hal­lo­ween- fes­ter­na. Synd ba­ra att man ald­rig kom­mer att klå hen­ne i ut­kläd­nad…

Ola Bri­sing, re­por­ter

– Ma­rilyn Manson. Han äls­kar bå­de skräck och ab­sinth så det bör ju bli en ex­tra­or­di­när Hal­lo­ween­fest.

Lina- Marie Nils­son, re­por­ter

– Do­nald Trump, för om jag ock­så klär ut mig till en rik­tigt ful fisk så kan vi mat­cha!

Sa­ga Pettersson, re­por­ter

– Vem ha­de haft störst och mest max­ad Hal­lo­ween- fest? Jus­tin Bie­ber kanske? Ja, jag väl­jer Jus­tin!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.