Chris Brown vill ha ett av­slut

Veckans NU! - - HÄNT BILD -

Ri­ris ex Chris Brown, 28, släpp­te ny­li­gen en do­ku­men­tär om sitt liv där han även näm­ner miss­han­deln av sång­ers­kan 2009. Och ar­tis­ten ver­kar ha en bak­tan­ke med fil­men.

– Det finns en per­son som Chris hop­pas ska se fil­men och det är Ri­han­na. Han hop­pas hon ska för­stå hur myc­ket han har mog­nat så att de till slut kan få ett av­slut, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.