KENDALL JEN­NER

Veckans NU! - - BACKSPEGELN -

Skor­pi­o­nen 22 år den 3/ 11 2017

Skor­pi­o­nens ut­strål­ning är stark och blic­ken har of­ta det där ex­tra, en in­ten­si­tet som kan va­ra bå­de sex­ig och far­lig. Född i fa­mil­jen Kar­dashi­an vet Kendall hur man drar folks in­tres­se till sig, och hon är en av värl­dens högst be­tal­da mo­del­ler. Sto­ra­sys­ter Kim har all an­led­ning att oroa sig över kon­kur­ren­sen. Med stark på­ver­kan från Vå­gens tec­ken i fö­del­se­ho­ro­sko­pet är Kendall dock ing­en di­va, öd­mjuk­he­ten och för­må­gan att re­spek­te­ra al­la i om­giv­ning­en gör hen­ne än­nu vack­ra­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.