Kris Jen­ners blond­chock!

Veckans NU! - - FASHION FOOLS -

Kim Kar­dashi­an har gjort det. Khloé Kar­dashi­an och Ky­lie Jen­ner ock­så. Och nu är det även mam­ma Kris Jen­ners tur att testa på li­vet från den lju­sa si­dan, i al­la fall vad gäl­ler hå­ret!

Ny­li­gen choc­ka­de den 61- åri­ga mo­ma­gern si­na föl­ja­re när dot­tern Kim de­la­de en bild på Instagram fö­re­stäl­lan­des mam­man med en pla­ti­nablond frip­pa! För­änd­ring­en var dock in­te lång­va­rig då Kris ba­ra da­gar se­na­re sy­nes med sin mer kän­da, mör­ka ka­lufs igen... Blon­di­ner har kanske in­te ro­li­ga­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.