MCGREGOR KÄR I SIN MOTSPELERSKA

Veckans NU! - - GOSSIP -

Säg den sa­ga som va­rar för evigt.

Näs­ta Hol­ly­wood­par att gå skil­da vägar i den långa ska­ran av kän­di­sar som gjort det­sam­ma är skå­di­sen Ewan Mcgregor, 46, och hans fru se­dan 22 år, Eve Ma­v­ra­kis. Eve har re­dan setts ut­an sin vig­sel­ring, men det är för­stå­e­ligt! Hen­nes ma­ke ska näm­li­gen ha kä­rat ner sig i sin motspelerska i tv- se­ri­en ” Far­go”, Ma­ry Eli­za­beth Wins­te­ad, 32.

Ewan och Ma­ry Eli­za­beth sågs ny­li­gen kys­sas på en re­stau­rang i Lon­don, men en­ligt tid­ning­en Daily Mail ska upp­brot­tet mel­lan den skots­ke skå­di­sen och hans fru ha skett re­dan för ett halv­år se­dan, och det ska allt­så in­te ha va­rit nå­gon otro­het från Ewans si­da.

Ex­pa­ret har fy­ra dött­rar ihop, Cla­ra, 21, Jamy­an, 16, Est­her, 15 och Anouk, 6.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.