Khloé in­spi­re­rar Brit­ney

Veckans NU! - - GOSSIP -

Brit­ney Spe­ars, 35, av­gu­dar si­na sö­ner Se­an, 12, och Jay­den, 11, men nu öns­kar hon sig ett sladd­barn, och helst en dot­ter. En­ligt saj­ten Hollywood Li­fe har hon in­spi­re­rats av Khloés ba­bypla­ner med sju år yng­re Tris­tan, ef­tersom Brit­ney ock­så har en toy­boy till pojk­vän, Sam As­gha­ri, 24.

– Brit­ney blir 36 om en må­nad och hon kän­ner att ti­den rin­ner iväg, att det blir svå­ra­re att få fler barn. Hon för­sö­ker att in­te ru­sa fram med Sam, men det är svårt för hen­ne att in­te kän­na pres­sen. Hon vill ha en li­ten tjej så gär­na och hen­nes bi­o­lo­gis­ka kloc­ka tic­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.