Ka­nye för­bjuds skri­va diss- låt

Veckans NU! - - GOSSIP -

Kim Kar­dashi­an, 37, har fått nog av Blac Chynas agg mot hen­ne och hen­nes fa­milj, och nu vill hon bli kvitt Chy­na en gång för al­la! Där­för för­bju­der hon ma­ken Ka­nye West, 40, att skri­va en diss- låt om är­ke­ri­va­len – trots att han vill!

– Kim är så ir­ri­te­rad på Blacs se­nas­te rätts­li­ga åta­gan­den mot fa­mil­jen, och hon vill und­vi­ka all kon­takt med hen­ne. Hon har sagt till Ka­nye fle­ra gång­er att han in­te får näm­na Blac i sin fram­ti­da mu­sik, sä­ger en källa till saj­ten Hollywood Li­fe och fort­sät­ter:

– Det har gått så långt att om Ka­nye trots var­ning­ar­na skul­le skri­va lå­ten skul­le det på­ver­ka he­la de­ras äk­ten­skap väl­digt ne­ga­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.