” BAYWATCH”SKÅ­DIS VÅLD­TA­GEN

Veckans NU! - - GOSSIP -

I ef­ter­dy­ning­ar­nas av upp­ro­pet # Me­too på so­ci­a­la me­di­er be­rät­tar nu den for­na ” Baywatch”- stjär­nan DONNA D’ERRICO, 49, för förs­ta gång­en nå­gon­sin att hon blev våld­ta­gen som 22- åring.

Hon var med si­na vän­ner på se­mes­ter i Flo­ri­da, när en okänd man tving­a­de med sig hen­ne till sin bil.

– Han kör­de mig till en av­läg­sen plats... Jag har ing­en aning om var vi var nå­gon­stans med det var mörkt och fanns inga som helst lam­por runt om­kring. Där drog han ut mig ur bi­len, slet av mig klä­der­na och våld­tog mig, be­rät­tar Donna i en in­ter­vju med saj­ten In­si­de Edi­tion.

Det tog hen­ne när­ma­re 30 år att be­rät­ta om den tra­gis­ka hän­del­sen – för att hon he­la ti­den har lagt skul­den på sig själv.

– Jag sa ald­rig nå­got till nå­gon, för jag skäm­des så myc­ket över vad som ha­de hänt. Jag tänk­te att jag fick skyl­la mig själv för att jag klätt mig sex­igt, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Nu kän­ner jag istäl­let skuld för att jag in­te gick till po­li­sen istäl­let. För jag har för­stått nu att det ba­ra har gjort så att han fort­satt för­gri­pa sig på and­ra tje­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.