Vil­ken kän­dis­fril­la in­spi­re­rar dig?

Veckans NU! - - HÄNT BILD -

Eri­ka Svens­son, re­dak­tör

– Pink är ju ba­ra för snygg i sin ro­sa, kort­klipp­ta fril­la, men nå­got sä­ger mig att jag in­te skul­le bä­ra upp den li­ka väl…

Li­na Arvidsson, re­por­ter

– Da­vid Ten­nant i rol­len som ti­on­de dok­torn i ” Doctor Who”.

Lin­da- Ma­rie Nils­son, re­por­ter

– All­tid Beyoncé. Hen­nes ma­gis­ka hårsvall är verk­li­gen # go­als!

Sa­ga Pet­ters­son, re­por­ter

– Ni­co­le Richi­es svall! Äls­kar den läng­re lug­gen, och att hon lik­som all­tid lyc­kas få det att se bå­de sty­lat och osty­lat ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.