HARRY STYLES SNUBBELTRUBBEL

Veckans NU! - - GOSSIP -

Flic­ki­do­len HARRY STYLES, 23, är just nu ute på sin förs­ta världs­tur­né som so­lo­ar­tist, ef­ter fle­ra fram­gångs­ri­ka tur­né­er med One Direc­tion. Den and­ra spel­ning­en på hem­ma­plan i Lon­don gick dock in­te rik­tigt som pla­ne­rat...

Man har ju hört om ar­tis­ter som fått to­ma­ter kas­ta­de på sig un­der en spel­ning, men ef­ter att Harry fram­fört lå­ten ” Kiwi” kas­ta­de ett fyn­digt fan istäl­let upp en kiwi­frukt på scen. Det skul­le hen kanske in­te ha gjort...

Det vil­le sig så il­la att sång­a­ren rå­ka­de sät­ta föt­ter­na på fruk­ten och snubb­la­de mitt i fram­trä­dan­det!

Stjär­nan lyc­ka­des dock räd­da si­tu­a­tio­nen ge­nom att grep­pa tag i mik­ro­fonsta­ti­vet och hind­ra sig själv från att fal­la till mar­ken.

– Ni kanske såg att jag ram­la­de ti­di­ga­re i lå­ten. Det vi­sa­de sig va­ra en kiwi, sa Harry till den jub­lan­de publi­ken och fort­sat­te skoj­friskt:

– Jag såg ba­ra en grön sör­ja. Om nå­gon mer tog med sig frukt. Skäms!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.