TYRESE TILL SJUKHUS MED HJÄRTPROBLEM

Veckans NU! - - GOSSIP -

Rät­te­gång­en mot TYRESE GIBSON, 38, som har an­kla­gats för att ha miss­hand­lat sin dot­ter

SHAYLA, 10, blev mer dra­ma­tisk än vän­tat. Di­rekt ef­ter be­sö­ket i rät­ten åk­te skå­di­sen i il­fart till sjukhus med all­var­li­ga kän­ning­ar i brös­tet .

I skri­van­de stund har inga för­kla­ring­ar till bröst­smär­tor­na kom­mit. Fram till do­men får in­te Tyrese träf­fa sin dot­ter, och kort ef­ter rät­te­gång­en fick han åter be­sök av po­li­sen då han flu­git en ban­ner med tex­ten: ” Pap­pa äls­kar dig, Shayla”, över dot­terns sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.