Travis stämd av fan!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Un­der en av Travis Scotts kon­ser­ter i april, föll ett fan från en bal­kong. Nu stäm­mer fa­net, Ky­le Green, 23, rap­pa­ren för ” om­fat­tan­de per­sonska­dor” som in­ne­bu­rit ” enorm smär­ta och li­dan­de, för­lust av in­komst, de­pres­sion och kost­na­der för sjuk­vård”. Han har ock­så bli­vit för­la­mad och mås­te sit­ta i rull­stol. – Jag ha­de så ont. Jag ba­ra låg där, och till slut kom en am­bu­lans, sä­ger Ky­le till New York Post. En­ligt Ky­le ska Travis ha upp­ma­nat fans att hop­pa från bal­kong­en och att han då blev ned­put­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.