Guy Rit­chie & Roc­co

Veckans NU! - - GOSSIP -

59, är mam­ma MADONNA, Är det sä­kert att av 17- åring­en rent är kanske ROC­CO? till El­ler om Roc­co Vi und­rar ock­så en klon av sin pap­pa? ta­lang­er! Kom­mer ärvt nå­gon av för­äld­rar­nas 49, GUY RIT­CHIE, film som han job­ba med sin mor? el­ler bli ar­tist som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.