Mel B

An­kla­gel­ser­na for tsät­ter. Nu häv­dar Mel B att hen­nes for­na ma­ke Step­hen Bela­fon­te ska ha dro­gat hen­ne un­der he­la de­ras tio år långa äk­ten­skap.

Veckans NU! - - I DETTA NUMMER - AV: S AGA PET­TERS­SON FO­TO: I BL

Wow, sa­ker och ting blir ba­ra vär­re och vär­re mel­lan de for­na ma­kar­na Me­la­nie ” Mel B” Brown, 42, och Step­hen Bela­fon­te, 42. En­ligt tid­ning­en Pe­op­le har Mel B: s ad­vo­kat häv­dat att Bela­fon­te ska ha dro­gat hen­ne un­der ti­den de var gif­ta. Men det ska in­te ba­ra ha skett en gång – ut­an un­der ma­jo­ri­te­ten av äk­ten­ska­pet!

– Miss Brown vå­gar nu be­rät­ta att hon blev stän­digt ner­dro­gad av Bela­fon­te, ska ad­vo­ka­ten Philip Co­hen ha sagt un­der rät­te­gång­en.

HAR HOTAT HEN­NE

Mel B och Bela­fon­te skil­des i vå­ras ef­ter ett ti­o­å­rigt äk­ten­skap. Om ad­vo­ka­tens på­stå­en­de stäm­mer var det tio tuf­fa år för Mel B. Ef­ter skils­mäs­san har hon även häv­dat att han för­följt och hotat hen­ne.

– Jag är rädd för ho­nom, och jag känner mig in­te trygg, har Mel B sagt.

Om man lyss­nar på ad­vo­ka­ten känns räds­lan in­te helt obe­fo­gad...

Step­hen Bela­fon­te och Mel B, me­dan det fort­fa­ran­de be­gav sig. Nu an­kla­gar hon ho­nom för att ha bli­vit neddro­gad.

Mel B är rädd för sin ex­ma­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.