JESSICA ALBA VÄN­TAR EN POJ­KE

Veckans NU! - - GOSSIP -

Som Vec­kans NU! ti­di­ga­re med­de­lat vän­tar ma­kar­na JESSICA ALBA, 36, och CASH WARREN, 38, sitt tred­je barn. Nu av­slö­jar Alba i en vi­deo att dött­rar­na HONOR, 9, och HAVEN, 6, ska få en lil­le­bror!

– Cash och jag kun­de in­te va­ra med ex­al­te­ra­de över att be­rät­ta att..., skri­ver Jessica på Instagram.

I vi­de­on står hon och dött­rar­na un­der en lå­da som häng­er från ett träd, och ur lå­dan ram­lar blå kon­fet­ti och blå bal­long­er. I fall nå­gon skul­le miss­för­stå att det blå står för en poj­ke, men hon har för sä­ker­hets skull även hash­tag­gat in­läg­get ” ba­by­boy”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.