Sål­des till ex­tra­pris!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Det im­po­ne­ran­de huset lig­ger i ett av de fi­nas­te om­rå­de­na i Los Ang­e­les, i Be­ver­ly Hills, och Ken­dall ska ha fått punga ut den blyg­sam­ma sum­man av 75 mil­jo­ner kro­nor för att kö­pa det. Men en­ligt saj­ten TMZ ska Charlie Sheen egent­li­gen ha ve­lat ha 80 mil­jo­ner, allt­så yt­ter­li­ga­re fem mil­jo­ner, för huset. Stac­kars Charlie!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.