Spansk stil!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Vil­lan, som bygg­des 1990, är in­redd i tra­di­tio­nell spansk stil med myc­ket vitt, ter­ra­kot­ta och mar­mor. Vi får se om Ken­dall gör om sti­len to­talt el­ler be­hål­ler den me­del­havs­in­spi­re­ra­de loo­ken nu när hon tar över...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.